|

Za zasługi dla kultury ludowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło otwarcie naboru wniosków do 49. edycji konkursu Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” - najbardziej prestiżowego wyróżnienia w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce, przyznawanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Propozycje kandydatów można przesyłać do 30 kwietnia.

Co roku nagroda trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy — wzorem patrona nagrody — gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej. Zgłoszenia kandydatur mogą nadsyłać instytucje kultury i nauki (w tym uczelnie wyższe i instytuty PAN), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.

Regulamin, dokumenty oraz wszystkie szczegóły niezbędne do zgłoszenia w tegorocznej edycji Nagrody są dostępne na stronie organizatorów: nagrodakolberg.

Kontekst

Patronem nagrody ustanowionej w 1974 roku jest Oskar Kolberg (1814-1890) – polski etnograf, folklorysta i kompozytor.

Wyróżnienie przyznawane jest w siedmiu kategoriach:

  1. twórcom z dziedziny: sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu oraz budowy instrumentów ludowych;
  2. mistrzom tradycji;
  3. pisarzom i poetom ludowym,
  4. kapelom ludowym,
  5. zespołom folklorystycznym,
  6. badaczom, naukowcom, regionalistom, działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom;
  7. nagroda honorowa dla instytucji i organizacji działających na rzecz kultury ludowej.

Wyróżnienia honorowe otrzymują instytucje i organizacje szczególnie zasłużone dla rozwoju oraz popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru.


Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego koordynacją zajmują się Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz jego oddziałem - Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.