|

Wróć do korzeni, rozwiń skrzydła

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił rozpoczęcie trzeciej edycji konkursu "Korzenie i Skrzydła", skierowanego do autorów prac doktorskich poświęconych kulturze i dziedzictwu obszarów wiejskich w Polsce. Ten prestiżowy konkurs promuje badania nad dziedzictwem historycznym, niematerialnym i materialnym polskiej wsi, przyczyniając się do ochrony wartości duchowych, tradycyjnych umiejętności oraz zjawisk historycznych i obyczajowych.

Zasady

Do udziału w konkursie kwalifikują się oryginalne prace doktorskie, które nie zostały jeszcze opublikowane i są napisane w języku polskim. Ważne jest, aby zawierały wyniki autorskich badań i nowatorskich analiz, oferując praktyczne zastosowania dla różnych uczestników i kreatorów kultury wiejskiej oraz interesariuszy dziedzictwa obszarów wiejskich. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez autorów prac, ze wsparciem promotorów, recenzentów, jednostek naukowych, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych​​​​.

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 grudnia 2023 roku. Wszelkie pytania oraz zgłoszenia można kierować na adres e-mail: konkurs.mgr-dr@nikidw.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 517 123 905, kontaktując się z panią Magdaleną Trzaską​​.


Szczegóły: strona organizatora