|

Rozliczenie dotacji KGW — ważne daty od ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przypomina kołom gospodyń wiejskich (KGW) o zbliżającym się końcu roku, a co za tym idzie – ostatecznym terminie na realizację wydatków z przyznanych dotacji. Jednocześnie podkreśla, że termin na złożenie wymaganego sprawozdania finansowego upływa z końcem stycznia przyszłego roku. Ta kluczowa informacja dotyczy wszystkich koł, które skorzystały z rządowego wsparcia.

Czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi czy propagowanie kultury ludowej. 

Koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR mogły ubiegać się o wsparcie już po raz szósty. Nabór wniosków rozpoczął się 3 kwietnia i zakończył 30 września 2023 r., a pula środków wynosiła 120 mln zł.


Źródło: ARiMR