|

Osiągnięcia i kierunki rozwoju wizji obszarów wiejskich

Komisja Europejska przedstawiła sprawozdanie na temat długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE, opisujące kierunki jej rozwoju. Dokument jest odpowiedzią na złożone w komunikacie w sprawie wizji obszarów wiejskich zobowiązanie do podsumowania przeprowadzonych działań i dostarczenia zbioru wniosków na temat możliwych kierunków wzmocnienia działań wspierających i finansowania obszarów wiejskich, a także na temat dalszych działań, w oparciu o realizację planu działania UE na rzecz obszarów wiejskich. Dyskusje prowadzone nad sprawozdaniem powinny przyczynić się do przygotowania propozycji na okres programowania po roku 2027.

Dokument powstał w następstwie zakończonego w połowie 2023 r. przeglądu wkładu wspólnej polityki rolnej (WPR) i polityki spójności na rzecz obszarów wiejskich w okresie programowania 2021-2027.


Pierwszy rozdział raportu obejmuje przegląd nowych wskaźników i najnowszych danych dotyczących obszarów wiejskich. Drugi opisuje 30 miesięcy realizacji wizji obszarów wiejskich, w tym syntezę oceny skutków. Trzeci rozdział przedstawia potencjalne kierunki rozwoju planu działania UE na rzecz obszarów wiejskich oraz paktu na rzecz obszarów wiejskich. Zawiera również propozycje wsparcia zgłoszone przez inne instytucje UE i zainteresowane strony, a także pytania do rozważenia. W podsumowaniu wskazano możliwość omówienia tych pomysłów po wyborach europejskich w czerwcu 2024 roku.

Sprawozdanie

Do sprawozdania dołączono dwa dokumenty robocze uzupełniające go o szczegółowe informacje na temat 30 działań w ramach unijnego planu działania na rzecz obszarów wiejskich. Każde z nich, obecnie dostępne jest jedynie w języku angielskim: