|

"Najlepsi z Najlepszych" — Konkurs trwa!

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zaprasza młodzieżowe drużyny pożarnicze do udziału w XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Najlepsi z Najlepszych”. Inicjatywa służy promowaniu i wyróżnieniu drużyn, które aktywnie przyczyniają się do popularyzacji wiedzy o ochronie przeciwpożarowej, bezpieczeństwie oraz tradycjach ruchu strażackiego. Konkurs dotyczy osiągnięć i inicjatyw realizowanych w 2023 roku.

W XV edycji konkursu jury będzie oceniać pracę MDP oraz jej opiekuna w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Z tego powodu organizatorzy proszą o przesłanie opisu działalności MDP oraz innych dokumentów dotyczących wyłącznie roku 2023.

Polecamy zapoznanie się z regulaminem konkursu — uczestniczyć w nim mogą drużyny spełniające cele z każdego z wymienionych w nim kryteriów. W formularzu zgłoszeniowym należy opisać pracę i osiągnięcia MDP, dołączając potwierdzające jej działania załączniki (zdjęcia, filmy, skany itp.) w formie papierowej lub elektronicznej.

Regulaminowy termin przesłania zgłoszeń – do 29.02.2024 roku.

Zgłoszenia do konkursu (wydruk + załączniki) w roku bieżącym  należy przesyłać na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”.

Kontakt w sprawie zgłoszeń: ps@zosprp.org.pl


Źródło: strona ZOSPRP