|

Lekcje z twórcą ludowym

Lekcje z twórcą ludowym organizowane przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, to propozycja skierowana do szkół z obszarów wiejskich oraz polskich twórców ludowych – mistrzów wyróżniających się dorobkiem artystycznym i chcących dzielić się swoją wiedzą oraz umiejętnościami z młodym pokoleniem.

Program skierowany jest wyłącznie do szkół z obszarów wiejskich.

Głównym zadaniem programu jest pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji. Ważnym celem inicjatywy jest także zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej kultywowanej przez twórców z terenu całej Polski, wszystkich regionów i grup etnograficznych oraz kulturowych, możliwie wszystkich dziedzin i specjalności, mniejszości narodowych i etnicznych.

Program zakłada przywrócenie zarówno twórcy ludowemu, twórczości ludowej, jak i bezpośredniemu przekazowi tradycji należytego miejsca w polskiej kulturze narodowej i w polskim systemie wartości.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Czas realizacji projektów: listopad 2023 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń do programu mija 24 września 2023 roku.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę organizatorów: NIKiDW