|

"LEADER - perspektywy na przyszłość" — zaproszenie na konferencję

[Aktualizacja 25.09]

Odbywające się dzisiaj spotkanie, można śledzić na żywo na YouTubie.

Kliknij tutaj!

Pod linkiem poniżej, dostępne będzie również nagranie z ostatniego dnia.

Kliknij tutaj!


Zarząd Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD zaprasza do udziału w konferencji (połączonej z wizytami studyjnymi) o nazwie  "LEADER - perspektywy na przyszłość", która odbędzie się w dniach 25-27 września 2023 roku w hotelu Senator, w Dźwirzynie koło Kołobrzegu.

Zaproszenie  skierowane jest do przedstawicieli:

 • Komisji Europejskiej,
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • KSOW,
 • wszystkich samorządów wojewódzkich,
 • lokalnych grup działania (LGD) z 16 województw,
 • Instytucji wspierających na poziomie krajowym i europejskim organizacje wiejskie.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora ↓

PROGRAM WYDARZENIA


Najważniejsze informacje

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz online ↓

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • Każda instytucja może zgłosić więcej niż jedną osobę.
 • Zgłoszenia należy dokonywać dla każdej osoby oddzielnie.
 • Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia od obiadu w dn. 25.09.23 r. do obiadu w dn. 27.09.2023 zgodnie z harmonogramem wydarzenia.
 • Lokalne grupy działania i organizacje pozarządowe delegujące uczestniczki/uczestników zobowiązane będą wpłacić nieoprocentowaną, zwrotną kaucję.

Wysokość i zasady nieoprocentowanej kaucji zwrotnej do przedstawicieli lokalnych grup działania i organizacji pozarządowych.

W związku z wysokimi kosztami kredytu, Zarząd PS LGD zdecydował o wprowadzeniu nieoprocentowanej kaucji zwrotnej, która będzie zabezpieczeniem tego, że zgłoszona osoba weźmie udział w konferencji.

Jeżeli zgłoszona osoba weźmie udział w konferencji, kaucja zostanie zwrócona bez odsetek, w całości na konto wskazane przez LGD w zgłoszeniu, po zrealizowanie projektu „LEADER — perspektywy na przyszłość”.

Jeżeli zgłoszona osoba nie weźmie udziału w konferencji i nie zostanie zastąpiona nową osobą, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwrotu kaucji z pomniejszeniem, w proporcji wynikającej z kosztów, które zostaną poniesione, a nie będą uznane przez CDR w Brwinowie o. w Warszawie za kwalifikowalne.

Wysokość kaucji ustalono na kwotę 1 600,00 zł/osoby.


 

Konferencja organizowana przez Polską Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD w ramach realizowanej operacji „LEADER – perspektywy na przyszłość”, Plan operacyjny KSOW na lata 2022 – 2023.

Po więcej informacji o projekcie, zapraszamy na naszą stronę: LEADER — perspektywy na przyszłość