|

Konkurs plastyczny dla dzieci!

KRUS zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym w rolnictwie. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci z wiejskich szkół podstawowych podczas pracy i zabawy na terenach rolniczych.

Celem konkursu jest stworzenie dwuwymiarowego dzieła sztuki na formacie A3, przedstawiającego metody zapobiegania wypadkom w miejscu pracy i zawodowym chorobom rolniczym. Praca może być wykonana w dowolnej technice.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje sześć kampanii prewencyjnych, których cele powinny być uwzględnione w pracach plastycznych zgłaszanych do XIV edycji konkursu:

  • „Rola rolnika, by upadku unikał”
  • „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz"
  • „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”
  • „Rolniku, nie daj się kleszczom!”
  • „Kości i stawy też rolnika sprawy”
  • „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do właściwego dla miejsca zamieszkania Oddziału Regionalnego KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu pracy do Oddziału). Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS – dane kontaktowe

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu.

Po więcej szczegółów oraz dokumenty konkursowe, zapraszamy na stronę KRUS.


Źródło: KRUS