|

KGW! Trwa nabór do programu „Danie Wspólnych Chwil”

Fundacja Biedronki ogłasza nową edycję programu „Danie Wspólnych Chwil”, dedykowanego kołom gospodyń wiejskich w całej Polsce. Program wspiera organizowanie cyklicznych spotkań dla seniorów, którzy zmagają się z problemem samotności. Dzięki inicjatywie KGW otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 8 tysięcy złotych (w postaci e-Kodu do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka) na przygotowanie wspólnych posiłków i budowanie / wzmacnianie lokalnych społeczności.

Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w programie zobowiązane są do zorganizowania co najmniej sześciu spotkań dla seniorów, w okresie od marca do grudnia 2024 roku. Każde z nich ma stanowić  okazję do wyjścia z domu dla osób starszych i powinno odbywać się w odstępach co najmniej trzech tygodni. KGW mają zadanie nie tylko przygotowania posiłków, ale również nawiązania kontaktu z samotnymi seniorami i zaangażowanie lokalnej społeczności w projekt.

Oprócz finansowania zakupu produktów na organizację spotkań, Fundacja zapewnia także wsparcie w postaci szkoleń z zakresu żywienia seniorów, gadżetów programowych, scenariuszy spotkań oraz dostępu do dedykowanej grupy na Facebooku, gdzie KGW mogą dzielić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami.

Do udziału w programie zaproszone są Koła Gospodyń Wiejskich, które zostały założone nie później niż do 31 lipca 2023 roku i których cele statutowe są zbieżne z celami programu.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń i realizacji programu dostępne są na stronie internetowej Fundacji: Fundacja Biedronki