|

Jedna, żadna lub tysiące wsi — zapraszamy na webinar

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Innowacji w Rozwoju Lokalnym (AEIDL) organizuje 23 lutego w godzinach od 11:00 do 12:30 CET webinar na temat innowacyjnej perspektywy rozumienia różnorodności obszarów wiejskich przez pryzmat ich multifunkcjonalności. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

W przeszłości obszary wiejskie charakteryzowano głównie na podstawie gęstości zaludnienia i bliskości ośrodków miejskich. Jednak takie podejście nadmiernie upraszcza rzeczywistość i nie uwzględnia dużego zróżnicowania obszarów wiejskich, obejmującego różne funkcje i relacje wieś-miasto. Wezwanie do pogłębienia naszego zrozumienia różnorodności obszarów wiejskich zostało również podkreślone w najnowszych konkluzjach Rady UE w sprawie długoterminowej wizji UE dla obszarów wiejskich (LTVRA) jako kamień milowy we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ukierunkowanego terytorialnie oraz realizacji działań i strategii UE (np. polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, LTVRA).

Podczas webinarium, organizatorzy chcą przedstawić innowacyjną perspektywę rozumienia różnorodności obszarów wiejskich przez pryzmat ich (wielo)funkcjonalności. "Raport dotyczący zakresu typologii obszarów wiejskich w całej Europie" dostarczy analizy aktualnego stanu typologii obszarów wiejskich. W ten sposób uczestnicy zagłębią się w nowe ramy koncepcyjne pozwalające zrozumieć obszary wiejskie w oparciu o ich możliwości i synergie z obszarami miejskimi.  

Po więcej szczegółów oraz formularz rejestracyjny zapraszamy na stronę wydarzenia: AEIDL


Źródło: AEIDL [tłum. własne]