|

Kobiety w rolnictwie i na obszarach wiejskich - warsztaty

Kobiety coraz częściej angażują się w różnorodne aspekty produkcji rolnej. Od zarządzania gospodarstwem po innowacje w dziedzinie rolnictwa, kobiety przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Współczesne kobiety rolniczki nie tylko biorą udział w uprawach i hodowli, ale również angażują się w działalność edukacyjną, społeczną i ekonomiczną na wsi.  W ostatnich latach zauważa się rosnącą świadomość i wsparcie dla roli kobiet w rolnictwie. Inicjatywy takie jak szkolenia, programy rozwoju, oraz organizacje wspierające prawa kobiet stają się coraz bardziej powszechne, przyczyniając się do zwiększenia równości płci w sektorze rolniczym.


Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej (DG AGRI) oraz Jednostka Wsparcia Europejskiej Sieci WPR ds. Innowacji i Wymiany Wiedzy | EIP-AGRI organizują warsztaty pn. "Innowacje kierowane przez kobiety w rolnictwie i na obszarach wiejskich".

Warsztaty odbędą się 17 - 18 kwietnia 2024 r. w Krakowie i będą poświęcone wzmocnieniu pozycji kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez wymianę wiedzy, identyfikację udanych inicjatyw i projektów prowadzonych przez innowatorki oraz tworzenie sieci kontaktów. Warsztaty te będą koncentrować się na dobrych praktykach i inicjatywach kierowanych przez kobiety z obszarów wiejskich UE, na różnych etapach rozwoju. Obejmuje to między innymi rolnictwo, leśnictwo i produkcję ekologiczną i usługi środowiskowe. 

Zaproszenie skierowane jest do kobiet rolniczek, innowatorek, mieszkańców obszarów wiejskich, ale również rolników, doradców, naukowców, przedstawicieli stowarzyszeń rolników, izb rolniczych, organów zarządzających, władz lokalnych, prasy itd. z całej Europy.


Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 5 lutego 2024 r. do godz. 23:59 CET.

Zgłoś swój udział

Warsztaty będa prowadzone w języku angielskim.

Więcej informacji o wydarzeniu udostępnionych jest na stronie internetowej wydarzenia.