|

Czym jest Europejska Inicjatywa Obywatelska?

Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) jest istotnym narzędziem umożliwiającym obywatelom Unii Europejskiej bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki UE — pozwala im zwrócić się do Komisji Europejskiej z prośbą o rozpatrzenie nowych przepisów w określonej dziedzinie. Aby zostało to rozpatrzone, projekt musi zebrać co najmniej milion podpisów obywateli UE.

Inicjatywy obywatelskie w UE mogą dotyczyć różnych obszarów, w tym działań na rzecz klimatu, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Pozytywnym przykładem związanym z nimi była skupiona wokół promowania rolnictwa przyjaznego dla pszczół oraz ochrony środowiska "Save bees and farmers!", która zgromadziła ponad milion podpisów. Inicjatywa wzywała Komisję Europejską do: wycofania syntetycznych pestycydów do 2035 roku; przywrócenia różnorodności biologicznej w rolnictwie; wsparcia rolników w przejściu na zrównoważone rolnictwo. Kampania była siódmą europejską inicjatywą obywatelską, na którą odpowiedziała Komisja.

Europejska Inicjatywa Obywatelska jest wyjątkowym sposobem na wyrażenie swoich poglądów i przyczynienie się do kształtowania przyszłości Europy. Zachęcamy zarówno do uczestnictwa przez głosowanie, jak i do zgłaszania własnych EIO. Poniżej umieszczamy podstawowe zasady i warunki uczestnictwa, jednak po szczegółowe informacje zapraszamy na oficjalne strony Komisji Europejskiej. 

Europejska Inicjatywa Obywatelska

Organizowanie inicjatywy

Proces zgłaszania obejmuje kilka etapów, począwszy od utworzenia komitetu organizacyjnego, poprzez rejestrację w Komisji, aż do zbierania deklaracji poparcia. Odpowiedzmy więc skrótem na pytanie — jak zgłosić swoją inicjatywę?

 1. Na wstępie należy utworzyć grupę organizatorów.
  W skład grupy musi wchodzić co najmniej 7 obywateli UE mieszkających w co najmniej 7 różnych krajach UE. Nie muszą oni być obywatelami 7 różnych krajów. Muszą natomiast być w wieku uprawniającym ich do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w ich kraju.
   
 2. Następnie należy złożyć do Komisji wniosek o rejestrację. Przed zarejestrowaniem proponowanej inicjatywy Komisja sprawdzi szereg kryteriów prawnych, w tym między innymi czy propozycja wchodzi w zakres jej kompetencji.   
   
 3. Po zarejestrowaniu inicjatywy można ustalić datę rozpoczęcia zbierania deklaracji poparcia od obywateli z całej UE.

Warunki udanej inicjatywy

Na wstępie, jeszcze przed zgłoszeniem swojego wniosku, warto przede wszystkim zapoznać się z Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej w celu uzyskania porady prawnej i praktycznej.

Ponadto, inicjatywa musi spełniać pewne warunki, m.in.:

 • co najmniej 1 milion zebranych podpisów;
 • podpisy z co najmniej 7 krajów UE (z uwzględnieniem minimalnej liczby podpisów z każdego kraju).

Jeżeli inicjatywa spełnia wszystkie warunki, Komisja musi ją przeanalizować.

 • W ciągu 1 miesiąca:
  • urzędnicy UE spotkają się z organizatorami.
 • W ciągu 3 miesięcy:
  • w Parlamencie Europejskim odbędzie się otwarte posiedzenie, na którym komitet przedstawi swoją inicjatywę.
 • W ciągu 6 miesięcy:
  • Komisja wyda oficjalną odpowiedź, w której wyjaśni, dlaczego przygotuje nowe przepisy na podstawie zgłoszonej propozycji lub dlaczego nie jest to możliwe.