|

FAO Awards czeka na zgłoszenia. Do wygrania 10 tysięcy dolarów!

Tegoroczna edycja konkursu jest wyrazem uznania dla postępów w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Wydarzenie jest otwarte dla osób prywatnych, organizacji, rządów, fundacji, środowisk akademickich i liderów sektora prywatnego z całego świata.  Organizatorzy chcą usłyszeć Twoją historię o tym, jak przekształcasz systemy rolno-spożywcze, opowiadasz się za zmianami lub doprowadzasz do działań prowadzących nas w stronę lepszej produkcji, lepszego odżywiania, lepszego środowiska i lepszego życia.

Zachęcamy do uhonorowania wysiłków osób lub instytucji. Prześlij swoją nominację do nagrody w jednej z trzech kategorii: za współpracę, za innowacyjność, lub za osiągnięcia do 1 marca 2024 r. do godz. 23.59 czasu środkowoeuropejskiego.

 Chcesz wiedzieć więcej o SDG? Przeczytaj nasze artykuły na ten temat:
Przyszłość zrównoważonego rozwoju — konfrontacja scenariuszy
Czy uda się zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju? — Raport
 

Kategorie konkursu

Osoby fizyczne, prywatne firmy i instytucje na całym świecie są zaproszone do składania kandydatur w następujących kategoriach:

Nagroda FAO za współpracę [aplikuj tutaj!] jest wyrazem uznania i docenienia działań wartych uwagi i skutecznych partnerstw, które przyczyniają się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Nagroda ta zostanie przyznana podczas specjalnej ceremonii na 175. sesji Rady FAO w dniach 10-14 czerwca 2024 r. Zwycięska instytucja/organizacja wykaże, że z powodzeniem przyczyniła się do obszaru pracy związanego z mandatem FAO, spełniając jeden lub wszystkie z poniższych kryteriów:

 • zaangażowanie społeczności lokalnych i odpowiednich interesariuszy celem poprawy jakości życia ludzi, reagowanie na ich potrzeby i prawa oraz zwiększenie wysiłków na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs);
 • nagłośnienie problemu głodu i niedożywienia, informowanie szerszej publiczności o złożonych kwestiach rolniczych i ekonomicznych oraz promowanie skutecznych rozwiązań i projektów na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia;
 • przedstawienie innowacyjnego pomysłu, nowego podejścia lub unikalnej strategii, która została pomyślnie wdrożona i może być dostosowana do innych kontekstów, stanowiąc inspirację dla podobnych innowacji w danym mieście, kraju, regionie lub na poziomie globalnym; 
 • opracowanie inicjatywy, która wykazuje dowody wpływu na poprawę życia ludzi; i/lub z powodzeniem promowała wartość strategii i zasad, które FAO traktuje priorytetowo.

Nagroda FAO za osiągnięcia [aplikuj tutaj!] jest wyrazem uznania za wybitne wyniki w różnych sektorach i programach związanych z pracą Organizacji. Nagroda ta zostanie przyznana podczas corocznych obchodów Światowego Dnia Żywności. Aby zakwalifikować się do nagrody, nominowani powinni spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów. Zwycięska osoba lub instytucja powinna być tą, która wdrożyła program o modelowym charakterze i która ma:

 • wybitny wkład w rozwój kraju lub krajów, do których została przydzielona, w szczególności w dziedzinie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich lub bezpieczeństwa żywnościowego. Wkład ten musi być wyraźnie identyfikowalny i może przybrać formę:
  • innowacji technicznych w rolnictwie, rybołówstwie lub leśnictwie; 
  • ulepszeń instytucjonalnych lub administracyjnych; wypełnienia krytycznej luki i skutecznego zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb w zakresie pomocy technicznej, których nie można było pokryć z innych źródeł wsparcia;
  • i/lub osiągnięcia trwałych wyników i rezultatów oraz szczególnych efektów katalitycznych, takich jak zwiększona mobilizacja funduszy inwestycyjnych, działania uzupełniające na dużą skalę, zmiany polityczne i instytucjonalne;
  • i/lub szczególny nacisk położony na charakter, trwałość i powtarzalność osiągnięć oraz wygenerowanych efektów katalizujących (wywołujących lub przyśpieszających zmianę [dop. autor]).

Nagroda FAO za innowacyjność [aplikuj tutaj!] jest wyrazem uznania dla przełomowych innowacji w obszarach objętych mandatem FAO. Nagroda zostanie przyznana podczas specjalnej ceremonii na 176. sesji Rady FAO w dniach 2-6 grudnia 2024 roku. Zwycięska instytucja/organizacja wykazuje, że z powodzeniem przyczyniła się do obszaru pracy związanego z mandatem FAO, spełniając jedno lub wszystkie z poniższych kryteriów:

 • Wywieranie wpływu na więcej niż jeden poziom łańcucha dostaw, od rolników do konsumentów. 
 • Wzmocnienie powiązań między rolnikami a konsumentami, np. poprzez monitorowanie oznakowania zrównoważonej żywności i produktów rolnych będących przedmiotem handlu, innowacyjne mechanizmy instytucjonalne itp.
 • Jakość i wartość innowacji;
 • potencjalne korzyści, wpływ i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • rozszerzalność;
 • odpowiedni stosunek jakości do ceny;
 • udział młodzieży (poniżej 35 roku życia) i/lub kobiet i/lub grup marginalizowanych.

Strona główna konkursu


Wartość każdej nagrody wynosi 10 000 dolarów. Pracownicy lub zespoły FAO nie otrzymają nagród pieniężnych. Więcej informacji znajduje się w regulaminie, a formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie interneowej FAO Awards.

Aby uzyskać więcej informacji, organizatorzy proszą o kontakt na maila: FAO-Awards@fao.org


Źródło: informacja prasowa [tłum. własne]