|

LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości — przedłużenie naboru!

Zapraszamy na konferencję LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości, która odbędzie się w hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA w Zakopanem 18-20 czerwca 2024 roku.

W wydarzeniu uczestniczyć mogą przedstawiciele lokalnych grup działania (LGD) oraz organizacji i instytucji wspierających wdrażanie interwencji LEADER w Polsce.

Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy, wypracowania pomysłów na przyszłość i wymiany informacji; wspólnych wniosków, które mogą ułatwić realizację zadań w ramach lokalnych strategii rozwoju (LSR).

Przede wszystkim jednak konferencja będzie okazją do wzajemnego poznania się osób z lokalnych grup działania oraz instytucji je wspierających, na początku wdrażania LSR w okresie programowania 2023-2027.

Przedłużamy nabór do 28 maja!

Na konferencji poruszać będziemy zagadnienia związane z:

 • wielofunduszowością,
 • ewaluacją LSR,
 • komunikacją i promocją LGD,
 • realizacją projektów,
 • animacją i wspieraniem aktywności lokalnych społeczności,
 • angażowaniem młodzieży w działania LGD.

Szczegóły

W ramach wydarzenia zaplanowano zarówno sesje plenarne jak i warsztaty. Ramowy program dostępny jest pod linkiem:

Program wydarzenia

W trakcie konferencji odbędą się także prezentacje stoisk informacyjno-promocyjnych urzędów marszałkowskich i Lokalnych Grup Działania (LGD).

Uczestnicy będą mieli możliwość prowadzenia rozmów z ekspertami rozwoju obszarów wiejskich. Spotkania odbywać się będą przy specjalnie przygotowanych na tę okazję stolikach.

Zasady zgłoszeń

 • Liczba miejsc na konferencje (w tym warsztaty) jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
   
 • Pierwszeństwo mają przedstawiciele lokalnych grup działania. Przewidujemy możliwość udziału dwóch osób z każdej LGD.  
   
 • Warsztaty będą odbywały się w dwóch sesjach: porannej i popołudniowej.
   
  • Każda osoba będzie mogła wziąć udział w maksymalnie dwóch warsztatach: jednym w sesji porannej i w jednym w sesji popołudniowej.
  • Kwalifikacja do poszczególnych warsztatów będzie uzależniona od liczby chętnych i kolejności zgłoszeń.
  • W miarę możliwości będziemy przypisywać uczestników do grup warsztatowych zgodnie z zaznaczonymi w formularzu preferencjami.
  • Jednakże, zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z organizacji danego warsztatu jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba chętnych.

Proces zgłoszeń

 • Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 maja br. poprzez formularz elektroniczny dostępny pod linkiem:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • Po przesłaniu formularza, w formularzu otrzymają Państwo zwrotną informację o przyjęciu zgłoszenia.
 • Po przetworzeniu wszystkich zgłoszeń, organizator wyśle elektroniczne potwierdzenie uczestnictwa w konferencji. 
 • Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w konferencji, zostaną wpisane na listę rezerwową.
 • Uwaga! W przypadku rezygnacji z przyjazdu, prosimy o jak najszybsze poinformowanie organizatorów poprzez email na adres: konferencja-leader@ksowplus.pl. Dzięki temu, będziemy mogli przyjąć osoby z listy rezerwowej.
 • Informacja o udziale w danym warsztacie będzie przekazana podczas rejestracji w hotelu.

Koszty

Organizator konferencji pokrywa wszystkie koszty udziału — obejmuje to zakwaterowanie na dwa noclegi w pokojach dwuosobowych oraz pełne wyżywienie od 18 do 20 czerwca 2024 roku. Koszty dojazdu na miejsce wydarzenia nie są objęte wsparciem ze strony organizatora.

Informacje

Organizatorem konferencji jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail:  konferencja-leader@ksowplus.pl

Informacji o konferencji udziela: 

 • Marta Strojna, nr tel. 22 274 23 42
 • Katarzyna Krawczyk, nr tel. 22 274 23 31

Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia będą udostępniane i aktualizowane na naszej stronie.

Po zakończeniu konferencji opublikujemy reportaż z wydarzenia oraz materiały pokonferencyjne.