Innowacyjne rozwiązania w litewskim rolnictwie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie w dniach 16-19.05.2023 zorganizowało wyjazd studyjny zagraniczny na Litwę w ramach operacji pn. Wpływ Grup Operacyjnych EPI na rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich wpisanej do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR. Grupa szkoleniowa (23 uczestników) obejmowała doradców, w tym brokerów innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedstawicieli nauki, przedsiębiorców oraz Grup Operacyjnych EPI.

Głównym celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z celami i rezultatami projektów badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez litewskie Grupy Operacyjne EPI.

W dniu 17 maja uczestnicy wyjazdu spotkali się z przedstawicielami Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie (lit. Vytauto Didžiojo universitetas). Omawiane tematy obejmowały strukturę uczelni, ofertę dydaktyczną, wydarzenia organizowane przez uczelnię oraz współpracę z innymi podmiotami. Uczestnikom została przedstawiona kwestia współpracy między rolnikami a przedsiębiorcami.

Uniwersytet im. Witolda Wielkiego (VMU) Akademia Rolnicza (AA) jest uczelnią publiczną założoną w 1924 r. Obejmuje 5 wydziałów (inżynieria rolnicza, rolnictwo, rozwój biogospodarki, leśnictwo i ekologia, gospodarka wodna i gruntowa). Podczas spotkania na Uniwersytecie przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa Litwy Departamentu Strategii i Planowania przedstawił informacje dotyczące realizacji aktualnego stanu strategii systemu AKIS – Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie na terenie Litwy. Dodatkowo uczestnikom został zaprezentowany zakres wsparcia finansowego dla Grup Operacyjnych EPI, zasady rozliczania projektów realizowanych przez te grupy z uwzględnieniem otrzymanych środków oraz procentowy zwrot kosztów z podziałem na ich rodzaj. W dalszej kolejności uczestnikom zostały zaprezentowane projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez Litewskie Grupy Operacyjne EPI. Przedstawiciele z Uniwersytetu przedstawili wiele innowacyjnych prac oraz wskazali praktyczne wskazówki wynikające z ich realizacji. Dodatkowo szczegółowo zaprezentowano projekt dotyczący drenażu wody oraz propozycje systemów wodnych, dzięki którym można kontrolować zasoby wodne w glebie. Po prezentacji uczestnicy mieli możliwość przejazdu wirtualnym samochodem oraz wózkiem widłowym.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym oraz w gospodarstwie należącym do ww. Uniwersytetu. Podczas wizyty uczestnicy dowiedzieli się od pracowników o uprawach, które są prowadzone w gospodarstwie tj. rzepak ozimy, pszenica ozima oraz mieszanki grochu, jak również o doświadczeniach, które są prowadzone na polach.  Grupa odbyła także wizytę w farmie szkoleniowej, która zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. W całym gospodarstwie prowadzone są badania naukowe oraz  opracowywane prace doktoranckie studentów. 

W dniu 18 maja 2023 r. uczestnicy wyjazdu odwiedzili Litewskie Centrum Doradztwa Rolniczego. Przedstawiciele jednostki doradczej wraz z zastępcą Dyrektora przedstawili informację dotyczące funkcjonowania doradztwa rolniczego na Litwie, zaprezentowano wyposażenie, którym Ośrodek świadczy usługi doradcze i analityczne – laboratorium badań gleby, stanowiska demonstracyjne technologii rolnictwa precyzyjnego oraz mobilne laboratorium hodowli zwierząt. Uczestnicy dowiedzieli się również o strukturze i zadaniach doradztwa rolniczego funkcjonującego na terenie Litwy, gdzie zatrudnionych jest ponad 400 specjalistów. Przedstawiona została również służba wsparcia innowacji, struktura pozyskiwania funduszy oraz ilość projektów planowanych na 2023 r. Grupie studyjne zostały również zaprezentowane dane obejmujące  produkcję na Litwie – produkcja zwierzęca 20%, roślinna 50%, zwierzęco-roślinna 30% oraz 8 ekoschematów z czego 2, dotyczące tylko hodowli zwierząt.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się sesja pytań skierowanych od uczestników do przedstawicieli doradztwa. Pytania w szczególności dotyczyły wielkości gospodarstw, realizacji projektów, koordynacji oraz dopłat do modernizacji gospodarstw.

Kolejnym punktem programu była wizyta uczestników w gospodarstwie rolnym u Pana Dainiusa Venckusa, który posiada gospodarstwo o powierzchni 1500 ha z czego 900 ha należy do niego, a 600 ha dzierżawi od lokalnej społeczności. Gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinną: groch, pszenica, rzepak oraz buraki cukrowe.

W tracie wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń, szerokich dyskusji z przedstawicielami Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie oraz Centralnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Litwy. Dodatkowo uczestnicy zostali zapoznani z innowacyjnymi rozwiązaniami wdrażanymi w rolnictwie.

Galeria zdjęć