Wsparcie grup i organizacji producentów rolnych w ramach PS WPR 2023 - 2027

Miejsce: Online

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu organizuje w dniu 12 grudnia 2023 roku webinarium dla doradców ośrodków doradztwa rolniczego oraz prywatnych firm doradczych nt. „Wsparcie grup i organizacji producentów rolnych w ramach PS WPR 2023 - 2027”.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące obecnych zasad wsparcia grup i organizacji producentów rolnych w ramach PS WPR 2023 - 2027 oraz aktualne zagadnienia związane z procesem uznawania „grup” i przygotowaniem wniosków o wsparcie.

 Szkolenie prowadzone będzie przy współudziale przedstawicieli Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Departamentu Rynków Rolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Udział w szkoleniu dla doradców z podmiotów prywatnych jest płatny i wynosi 200 zł brutto (koszty dydaktyki).

Zainteresowani proszeni są o wpłatę ww. kwoty na konto CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE ODDZIAŁ w RADOMIU nr konta 04 1130 1017 0020 1233 9620 0004 do dnia 06.12.2023 r.

Ramowy program szkolenia w załączeniu.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 06.12.2023 r. do godz. 15.00

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na platformie szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie rejestracji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Zakwalifikowany uczestnik otrzyma z systemu wiadomość o zmianie w zapisie na szkolenie, a link i hasło z dostępem zostaną przesłane przed szkoleniem w osobnej wiadomości..

Opiekę merytoryczną szkolenia sprawuje Bolesław Pieczyński, e-mail: b.pieczynski@cdr.gov.pl.

Do pobrania:

Ramowy program szkolenia


Źródło: CDR w Brwinowie