Umiejętności i kształcenie przez całe życie dla dostawców usług doradczych i szkoleniowych w rolnictwie

Miejsce: Wiedeń, Austria

Seminarium sieci UE WPR „Umiejętności i kształcenie przez całe życie dla dostawców usług doradczych i szkoleniowych w rolnictwie” odbędzie się 21 - 22 lutego 2024 r. w Wiedniu, Austria.

Głównym celem seminarium jest wymiana wiedzy i identyfikacja dobrych praktyk w zakresie usług szkoleniowych i doradczych wspierających uczenie się przez całe życie w całym systemie AKIS.

Seminarium to skupi się w szczególności na doradcach i organizatorach szkoleń, w tym przedstawicielach organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym. Celem jest także włączenie przedstawicieli Instytucji Zarządzających, których praca koncentruje się wokół doradztwa i szkoleń rolniczych, brokerów innowacji, przedstawicieli organizacji rolników i leśników, a także badaczy i przedstawicieli projektów finansowanych przez UE zajmujących się tematyką seminarium.

Zgłoszenia do 26 listopada 2023 r.

Dowiedz się więcej o wydarzeniu