Udział młodzieży wiejskiej w kształtowaniu polityki — webinar

Biuro wsparcia paktu na rzecz obszarów wiejskich zaprasza na webinarium. Czas na zgłoszenia mija 5 kwietnia.

Spotkanie zapewni organizacjom młodzieżowym, decydentom i innym zainteresowanym stronom możliwość wymiany doświadczeń na temat skutecznych metod angażowania młodzieży.

Jego cele to: 

  • poznanie praktyk, polityk i narzędzi skutecznych w zwiększaniu zaangażowania młodzieży wiejskiej w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym;
  • umożliwienie wymiany wiedzy i uczenia się na podstawie lokalnych doświadczeń i inicjatyw, które ułatwiają aktywne uczestnictwo młodzieży;
  • budowanie zdolności uczestników do promowania rozwiązań dostosowanych do specyfiki młodzieży wiejskiej;
  • zachęcanie i mobilizowanie członków społeczności Paktu dla Obszarów Wiejskich do zaangażowania się w jego realizację poprzez podejmowanie działań na rzecz aktywizacji młodzieży i jej demokratycznego uczestnictwa.

Formularz zgłoszeniowy


Po więcej informacji zapraszamy na stronę organizatorów.