Rozwój przedsiębiorczości w ramach produkcji nasion ekologicznych i hodowli roślin

Miejsce: Online

Wszystkich zainteresowanych produkcją ekologiczną nasion i hodowlą dla produkcji ekologicznej zachęcamy do udziału  szkoleniu organizowanym w ramach realizowanego przez Polską Izbę Nasienną, projektu UE LIVESEEDING.


Termin: 13 i 14 grudnia 2023 r., w godzinach 9:30-13:00 CET


Seminarium internetowe UE „Rozwój przedsiębiorczości w zakresie produkcji nasion ekologicznych i hodowli roślin” ma na celu wzmocnienie wiedzy i umiejętności potrzebnych w zakresie istniejących lub potencjalnych inicjatyw do podjęcia działalności w sektorze produkcji nasion i hodowli dla rolnictwa ekologicznego.

Pierwsza sesja ma charakter ogólny, a kolejne będą dotyczyć konkretnych i powiązanych elementów.


Program i rejestracja - otwórz

Rejestracja otwarta do: 30 listopada 2023

Szkolenie skierowane jest zarówno do istniejących inicjatyw, chcących udoskonalić swoją strategię, jak i do tych, które chcą zostać przedsiębiorcami w sektorze ekologicznej hodowli nasion i roślin. Jest on szczególnie skierowany do rolników ekologicznych i menedżerów MŚP zajmujących się produkcją i/lub marketingiem nasion i sadzonek organicznych oraz rozwojem hodowli ekologicznej.


Docelowe uprawy i odmiany

Seminarium internetowe jest kierowane do inicjatyw zajmujących się różnymi rodzajami upraw, w szczególności roślinami uprawnymi i warzywami.


Aspekty praktyczne

Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim.

Po zakończeniu nagrania zostaną przesłane na kanał LiveSeeding w serwisie YouTube w celu rozpowszechniania. Napisy do webinaru będą włączone w różnych językach