Hortiterapia - usługa społeczna świadczona w gospodarstwie opiekuńczym

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 15.12.2023 r.  (od godz. 10.00 do 14.30) organizuje webinarium pt.: Hortiterapia - jako usługa społeczna świadczona w gospodarstwie opiekuńczym. 

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, doradców prywatnych, podmiotów działających na rzecz rolnictwa, pracowników CDR, pracownicy IR, pracowników ODR.

Celem szkolenia jest przybliżenie odbiorcom znaczenia i funkcji ogrodów wspólnotowych oraz ogrodów terapeutycznych na wybranych przykładach. W trakcie webinarium zostanie omówione  projektowanie włączające i podnoszące jakość życia środowiska wiejskiego poprzez zwiększanie dostępności doświadczeń opartych na naturze dla ludzi potrzebujących (dzieci, seniorzy, osoby niepełnosprawne) oraz jak wykorzystać zajęcia hortiterapeutyczne w pracy z podopiecznymi w gospodarstwach opiekuńczych i sensorycznych ogrodach wspólnotowych.

Wykładowcą będzie pani dr inż. arch. Marta Pisarek, która swoje zainteresowanie naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z wielofunkcyjnością obszarów wiejskich (rolnictwo ekologiczne, agroturystyka), roli tych terenów w podtrzymywaniu bioróżnorodności środowiska rolniczego i naturalnego, jak również możliwości wykorzystywania otwartych terenów zieleni w terapiach wspomagających standardowe działanie lecznicze osób z różnymi dysfunkcjami.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/ Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie. Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się pod adresem: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG 

Rekrutacja będzie prowadzona do 13 grudnia 2023 r. Liczba miejsc ograniczona. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na platformie szkoleniowej, o przyjęciu na webinarium będzie decydować kolejność zgłoszeń. Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem link z indywidualnym dostępem do szkolenia.

Warunkiem uzyskania zaświadczania o uczestniczeniu w szkoleniu będzie udokumentowana obecność w conajmniej 70% czasu trwania webinarium.

Osoby do kontaktu:

  • w sprawach merytorycznych:
  • w sprawach organizacji i rekrutacji:
  • w sprawach technicznych i dostępności do platformy:

 

W załączeniu:

Harmonogram szkolenia


Źródło: CDR w Brwinowie