Forum Młodych LEADER

LEADER to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystywanych w Europie od prawie 20 lat! Ma pomóc włączyć mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. W tej metodzie społeczność lokalna to najważniejszy podmiot tego procesu.

Sieć UE WPR wraz z fińską siecią krajową organizuje w dniach 11–13 czerwca w Vierumäki w Finlandii Forum Młodych LEADER. Organizatorzy pragną nawiązać kontakt z młodymi ludźmi z obszarów wiejskich we wszystkich państwach członkowskich, w wieku od 18 do 35 lat (preferowane osoby poniżej 30 roku życia). Wydarzenie LEADER umożliwi usłyszenie głosów młodych ludzi poprzez dzielenie się pomysłami na działanie. Stworzy przestrzeń do wymiany informacji na temat LEADER i tematów związanych ze współpracą pomiędzy młodymi rówieśnikami i przedstawicielami Instytucji Zarządzających i Sieci Krajowych.

Główne cele wydarzenia to:

  • zebranie opinii młodych ludzi na temat programu LEADER – w celu zrozumienia, w jaki sposób wdrożenie LEADER może być dla nich korzystne;
  • wymiana podejść do zwiększania władzy młodych ludzi w kształtowaniu i wdrażaniu polityki LEADER;
  • wspieranie międzynarodowej młodej społeczności LEADER.

Długoterminowa wizja obszarów wiejskich potwierdza ważną rolę, jaką młodsze pokolenia odgrywają w rozwoju swoich społeczności, a także jest celem strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027.

Zainteresowani wzięciem udziału w rozmowach na Forum Młodych LIDERÓW, mogą dowiedzieć się więcej i zgłosić chęć udziału na stronie wydarzenia. Rejestracja trwa do 5 kwietnia 2024 r.

https://eu-cap-network.ec.europa.eu/events/young-leader-forum_en