Cenne siedliska przyrodnicze na terenach górskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich, doradców z ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, prywatnych podmiotów doradczych, nauczycieli szkół rolniczych, przedstawicieli instytutów, uczelni rolniczych, rolników, do udziału w  trzydniowym szkoleniu pn. „Cenne siedliska przyrodnicze na terenach górskich”.


Szkolenie odbędzie się 14-16 czerwca 2024 r.


Celem wydarzenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy do realizacji działań ukierunkowanych na zapewnienie ochrony bioróżnorodności na siedliskach cennych przyrodniczo, tj. działań wpływających na optymalny stan siedlisk (działania ochronne, zachowanie uwilgotnienia siedlisk, ochrona przed gatunkami niepożądanymi, sposób użytkowania uzależniony od ochrony cennych gatunków).

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez system e-CDR: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na szkolenie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Nabór trwa do 5 czerwca 2024 r.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu do miejsca szkolenia (Hotel Ibis – Nowy Targ). Transport uczestników z miejsca szkolenia na zajęcia terenowe zapewnia Organizator.


Więcej informacji, w tym program i link do zgłoszenia - otwórz


Szkolenie realizowane w ramach projektu KSOW pn. „Zapewnienie bioróżnorodności poprzez zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych i działania ukierunkowane na ich utrzymanie i ochronę”.