Agroleśnictwo – szansą na bioróżnorodność upraw – dofinansowanie i projektowanie

Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu 8 grudnia 2023 r. zaprasza na szkolenie nt.:  „Agroleśnictwo – szansą na bioróżnorodność upraw – dofinansowanie i projektowanie”

Szkolenie będzie realizowane w formie webinarium w ramach operacji własnych SIR. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i informacji na temat możliwości dofinansowania w ramach nowych interwencji: zadrzewienia śródpolne i systemy rolno-leśne, informacji dotyczących  prac projektowych z uwzględnieniem doboru gatunków drzew i krzewów oraz upowszechnieniu dobrych praktyk.

Przedstawione informacje przyczynią się do podniesienia wiedzy doradców rolnośrodowiskowych, którzy będą wsparciem dla rolników oraz wszystkich tych, którzy zdecydują się na wprowadzenie drzew i krzewów  na grunty role w swoich gospodarstwach.

Szkolenie przeprowadzone będzie przez dr inż. Marlenę Baranowską z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UP w Poznaniu oraz Przemysława Lecyka brokera innowacji z CDR Oddział w Poznaniu.

Szkolenie skierowane jest do doradców zatrudnionych w państwowych i prywatnych jednostkach doradczych oraz osób zainteresowanych tematem.


Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR - otwórz
Instrukcja zapisów znajduje się na stronie internetowej- otwórz

Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 8.11.2023 r.
Szkolenie jest bezpłatne.

Wydarzenie organizowane jest na platformie ClickMeeting. Potwierdzenie rejestracji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Zakwalifikowany uczestnik otrzyma z systemu wiadomość o zmianie w zapisie szkolenia, a link i hasło z dostępem zostaną przesłane przed szkoleniem w osobnej wiadomości. Do udziału w szkoleniu wymagany jest indywidualny adres poczty elektronicznej.

Opiekę merytoryczną sprawuje:

Przemysław Lecyk, tel. 61823 20 81 wew. 102, e-mail: p.lecyk@cdr.gov.pl

Kontakt w sprawie rekrutacji i organizacji:

Beata Trela, tel. 61 6486 214, e-mail: b.trela@cdr.gov.pl


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Do pobrania:
- harmonogram szkolenia


Źródło: CDR w Brwinowie