Wymiana wiedzy i innowacji w sieci gospodarstw demonstracyjnych

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytutów naukowych, uczelni i szkół rolniczych oraz jednostek doradztwa rolniczego, a także rolnicy prowadzący gospodarstwa demonstracyjne, spotkali się 7-8 grudnia 2023 r. w Warszawie podczas konferencji "Wymiana wiedzy i innowacji w sieci gospodarstw demonstracyjnych".   Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń, a także  wspieranie rozbudowy Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, zarówno poprzez włączanie kolejnych gospodarstw do tej Sieci, jak też podnoszenie jakości przygotowania gospodarstw do prowadzenia pokazów i demonstracji.  Gospodarstwa demonstracyjne są bardzo ważnym elementem systemu AKIS, usprawniającym transfer wiedzy i innowacji oraz umożliwiają zapoznanie z dobrymi praktykami i zastosowanymi nowoczesnymi rozwiązaniami w sposób bezpośredni. 

Konferencja została zorganizowana w ramach SIR przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.


Konferencję otworzył dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pan Ireneusz Drozdowski, podkreślając w swoim wystąpieniu (Sieć gospodarstw demonstracyjnych jako jeden z priorytetowych kierunków działalności doradczej), że we wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku, w ramach budowania sytemu transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) szczególny nacisk kładzie się na wdrażanie innowacji poprzez ścisłą współpracę nauki, doradztwa i rolników. Obok mediów, filmów, szkoleń, Internetu, jedną z metod transferu wiedzy i innowacji są demonstracje.

Przedstawiciel Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, pani Daria Mularczyk-Mędza omówiła rolę Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych w KSOW+, w tym cele SGD, oraz podała miejsca, gdzie można znaleźć informacje o sieciach tematycznych KSOW+.

Zaakcentowała, że Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych (SGD) to tematyczna sieć KSOW+, której zadaniem jest usprawnienie transferu wiedzy pomiędzy praktyką rolniczą a światem nauki. Jej celem jest również ułatwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie gospodarstwa rolnego i prowadzonej w nim produkcji rolniczej.

Z kolei Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy, pani Naczelnik Ewa Grodzka, zaprezentowała zapisy z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, pokazujące możliwości wsparcia gospodarstw demonstracyjnych i działań demonstracyjnych. Wsparcie będzie możliwe w ramach interwencji 14.4 Wsparcie gospodarstw demonstracyjnych oraz poprzez sieć tematyczną dotyczącą gospodarstw demonstracyjnych w ramach KSOW+.

Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele świata nauki.

Temat Rola gospodarstw demonstracyjnych w działaniach instytutów naukowych, uczelni i szkół rolniczych przedstawił prof. Andrzej Oleksy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, z Katedry Agroekologii i Produkcji Roślinnej. Starał się odpowiedzieć na pytanie jak uczelnia postrzega możliwość wykorzystania swoich i innych gospodarstw w roli gospodarstw demonstracyjnych?

Przedstawiciel Instytutu Zootechniki w Krakowie, kierownik Zakładu Hodowli Bydła, prof. Piotr Wójcik w ramach tematu Rola gospodarstw demonstracyjnych w działaniach instytutów naukowych i uczelni starał się pokazać wsparcie Instytutu Zootechniki PIB oraz zakładów doświadczalnych IZ w transferze wiedzy oraz tworzeniu gospodarstw demonstracyjnych na terenie kraju.

Pan Stanisław Kosmowski – dyrektor Zespołu Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie przedstawił prezentację: Gospodarstwo szkolne w roli gospodarstwa demonstracyjnego na przykładzie Zespołu Szkół CKR w Zduńskiej Dąbrowie, gdzie wykazał, że szkolne gospodarstwo jak najbardziej jest w stanie sprostać tej roli.


Nowatorskie metody pracy i technologie w gospodarstwach demonstracyjnych:

Kolejna wypowiedź dotyczyła możliwości działań marketingowych i umiejętności autoprezentacji w gospodarstwach demonstracyjnych, o czym opowiedział dr inż. Rodian Pawłowski koordynator KSGD w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

Pan Paweł Barczak – rolnik z Wybranowa woj. kujawsko-pomorskim, zajmujący się m.in. produkcją kwalifikowanego materiału siewnego rozwinął temat Oszczędnej gospodarki wodą w gospodarstwie na przykładzie nowatorskich rozwiązań melioracji stosowanych we własnym gospodarstwie.

Pan Bartłomiej Piskorski – rolnik z Kołodziejewa w woj. kujawsko-pomorskim pokazał, jak stosując właściwe, nowoczesne maszyny można znacząco ograniczyć zachwaszczenie
w uprawach ekologicznych.

Następnym punktem programu był panel dyskusyjny z udziałem gości i uczestników konferencji. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele: MRiRW, KSOW+, doradztwa, instytutów naukowych, szkół i uczelni.

Na Gości czekało jeszcze 17 posterów tematycznych z 16 wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła premiera filmu o gospodarstwach demonstracyjnych.


Przegląd gospodarstw należących do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

W drugim dniu wydarzenia, uczestników czekał Przegląd gospodarstw należących do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, w którym, Wojewódzcy Koordynatorzy KSGD oraz przedstawiciele rolników z 16 województw zaprezentowali swoje osiągnięcia. Widoczne było duże zróżnicowanie i atrakcyjność oferty prezentowanych gospodarstw - zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych należących do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

Podczas przeglądu przedstawiono szereg innowacyjnych rozwiązań oraz pokazano wiele dobrych przykładów w zakresie prowadzenia gospodarstw rolnych.

Zaprezentowali się:

 1. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pan Wojciech Karkulowski, oraz rolnik pan Michał Sznajder
 2. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pani Agnieszka Urbańska oraz rolnik pan Jarosław Tarnicki
 3. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pani Anna Szymanek oraz przedstawiciele rolników - Państwo Robert Kuryluk i Monika Styczek-Kuryluk
 4. Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pan Tomasz Sakowicz
 5. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pani Katarzyna Bryk oraz przedstawiciel Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie Pan Ireneusz Sadowski
 6. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pani Marta Rymarczyk oraz rolnik Pan Kamil Ćwik
 7. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pani Agnieszka Janiec oraz rolnik Pan Tomasz Rasiński
 8. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pan Krzysztof Wróbel oraz rolnik Pan Stefan Wacław
 9. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pan Dariusz Kamiński oraz kierownik Pola Doświadczalnego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Michał Pakla
 10. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pan Łukasz Mioduszewski oraz Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie Pan Arkadiusz Kalinowski
 11. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pan Jarosław Cichocki oraz rolnik Pan Mieczysław Grulkowski
 12. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pani Agnieszka Kurcius oraz rolniczka Pani Barbara Sordyl-Lipnicka
 13. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pan Jarosław Nowak oraz rolnik Pan Marcin Saltarski
 14. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator Pan Rodian Pawłowski oraz rolniczka Pani Katarzyna Maziec
 15. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego– Koordynator pan Michał Głombicki oraz rolnik Pan Arkadiusz Kubacki
 16. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Koordynator pani Małgorzata Jędrzejek oraz rolniczka Pani Iwona Kiryczyńska.

Podsumowania i zakończenia konferencji dokonała pani Bożena Krześniak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Koordynator Krajowy Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.


Źródło: CDR w Brwinowie