Wymiana wiedzy między grupami operacyjnymi EPI

Europejska Sieć Wspólnej Polityki Rolnej organizuje dwie wizyty sieciujące (cross-visits), odbywające się pomiędzy różnymi grupami operacyjnymi w dniach 26-27 czerwca 2024 roku. Dotyczyć będą tematów:

 • Wykorzystanie pozostałości rolnych i leśnych do tworzenia alternatywnych źródeł dochodu dla rolników i leśników
   
  • Biogospodarka oparta na obiegu zamkniętym przynosi liczne korzyści dla rolników, leśników oraz społeczności wiejskich w całej Unii Europejskiej. Poprzez promowanie zrównoważonego wykorzystania ubocznych bioproduktów z rolnictwa, produkcji żywności, leśnictwa i powiązanych sektorów, można tworzyć nowe łańcuchy wartości i modele biznesowe, dopasowane do potrzeb producentów i obszarów wiejskich. To sprzyja zwiększeniu dywersyfikacji dochodów, wartości produktów oraz efektywności wykorzystywania zasobów. Kluczową rolę w uwalnianiu potencjału tego modelu odgrywają działania Grup Operacyjnych.
 • Adaptacja do zmian klimatu w praktyce - innowacyjne rozwiązania budujące odporność gospodarstw rolnych
   
  • Skutki zmian klimatycznych, takie jak podwyższanie się temperatury powierzchni ziemi, zmieniające się wzorce opadów i długotrwałe susze, stają się coraz bardziej zauważalne, najbardziej dotykając osoby pracujące w rolnictwie. Kluczem do zwiększenia odporności sektora jest wdrażanie innowacyjnych praktyk rolniczych.
   Grupy Operacyjne EIP, poprzez testowanie i wdrażanie nowatorskich praktyk w terenie, wspierają rolnictwo w adaptacji do zmian klimatu. Pomagają one radzić sobie z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, niedoborem wody, utratą różnorodności biologicznej, pojawianiem się nowych szkodników i chorób, a także utratą materii organicznej gleby spowodowaną erozją.

Czas na zgłoszenia mija 8 kwietnia 2024 r.

Podstawowym celem wizyt jest stworzenie platformy do wymiany wiedzy i wzajemnego uczenia się między grupami operacyjnymi z całej Europy. Ich uczestnicy mają okazję do wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań między przedstawicielami grup z różnych państw członkowskich, co w szerszym kontekście może przyczynić się do zawiązania współpracy między projektami/działaczami w obszarze badań i innowacji i/lub doprowadzić do utworzenia międzynarodowych grup operacyjnych.

Do głównych zadań wizyt sieciujących (cross-visits) należy:

 • zapewnienie możliwości dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat innowacji związanych z realizowanymi projektami oraz podejściem wielopodmiotowym;
 • omówienie wspólnych wyzwań, potrzeb badawczych wynikających z praktyki, inspirujących pomysłów i potencjalnych rozwiązań;
 • wymiana i dalsze rozpowszechnianie rezultatów projektów w całej UE;
 • stworzenie możliwości potencjalnej przyszłej współpracy i/lub partnerstwa.

Rejestracja

Zaproszenie skierowane jest do członków Grup Operacyjnych. Chęć uczestnictwa należy wysyłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatorów.

Należy pamiętać, że liczba uczestników jest ograniczona i uwzględnienie wszystkich zgłoszeń nie jest możliwe. Organizatorzy ocenią otrzymane zgłoszenia i potwierdzą udział wybranych uczestników w drugiej połowie kwietnia 2024 roku.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z organizatorami, pod adresem: crossvisit.innovation@eucapnetwork.eu