Europejskie Forum Krajobrazowe 2024

Forum Krajobrazowe 2024 odbędzie się w Tartu w Estonii w dniach 24-28 czerwca 2024 roku. Gospodarzem spotkania jest Estoński Uniwersytet Nauk Przyrodniczych (EMU). Głównym tematem wydarzenia jest "Krajobraz jako nośnik biogospodarki" oraz powiązane z tym grupy robocze.

Wydarzenie to, znane jako Forum Krajobrazowe LE:NOTRE, odbywa się corocznie od 2012 roku:

To, co odróżnia Forum Krajobrazowe LE:NOTRE od innych europejskich wydarzeń związanych z krajobrazem, to nacisk na dialog, debatę i dyskurs. Zapewnia ono wyjątkową okazję do twórczej interakcji z innymi uczestnikami podczas nieformalnych warsztatów i wizyt w terenie. Celem jest stworzenie stymulującego środowiska promującego generowanie zarówno nowych pomysłów na nauczanie, jak i projektów badawczych oraz współpracy między teorią a praktyką.

Więcej informacji, w tym na temat rejestracji, można znaleźć na stronie organizatorów.